سازمان تامین اجتماعی

محاسبه خدمت سربازی در سوابق بیمه ای

/
خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر نام‌نویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین …
سازمان تامین اجتماعی

چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه‌ ای

/
باشگاه خبرنگاران جوان: مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبه…

بيمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارگران ساختماني

/
سال گذشته بود در اداره خسارت بيمه هاي مسئوليت شرکت بيمه اي ب…
خدمت سربازی

احتساب دوران سربازی به عنوان سوابق پرداخت حق بیمه

/
خبرگزاری میزان : احتساب دوران سربازی به عنوان سوابق پرداخت حق بیمه…

بیمه کارگران ساختمانی

/
مشمولین قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب ١٣٨٦ و اصلاح بعدی آن مصوب ١٣٨٧ می توانند با ارائه مدارک ذیل نسبت به بیمه نمودن خود اقدام نمایند مدارک مورد نیاز :

بیمه بیکاری

/
بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد.

بیمه شاغلین کسب و کار خانگی تامین اجتماعی

/
معـرفی شــاغلین کسب و کـار خــانگــــی تــــوسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای تابعه صورت می پذیرد.

نحوه ارائه خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی

/
ارائه خدمات درمانی از جمله حمایتهایی است که به لحاظ ارتباط با سلامت بیمه شدگان و خانواده آنان و استمرار آن در طول مدت بیمه بودن هر فرد، از اهمیت بسیاری هم برای بیمه شدگان و هم برای سازمان تأمین اجتماعی برخوردار است.

چگونگی درخواست دریافت بیمه بیکاری + نمونه فرم

/
در شرایط رکود اقتصادی با کاهش فشار از طریق تأمین حداقل معیشت کارگران، امکان انعطاف پذیری با شرایط بازار بگونه ای فراهم خواهد شد که در نهایت از سقوط در ورطه مسائل جرم خیز خواهد کاست.