ليست و مشخصات شعب ارزی بانك كشاورزی در سراسر كشور

ليست و مشخصات شعب ارزی بانك كشاورزی در سراسر كشور

 

ردیف نام شعبه کد شعبه سنتی کد شعبه مهرگستر تلفن آدرس
۱ مركزی ۱۶۰ ۱۱۱۱ ۸۸۲۳۲۳۱۵ تهران -خیابان جلال آل احمد -نبش خیابان پاتریس لومومبا
۲ شهر آرا ۱۱۱۰ ۴۸۱۱ ۸۸۲۴۶۳۶۶ تهران -بزرگراه جلال آل احمد- نبش خیابان آرش مهر
۳ شهید بهشتی ۸۲۰ ۱۱۶۲ ۸۸۷۴۶۵۹۳- ۸۸۵۰۶۵۹۳- ۸۸۵۱۸۰۲۱ تهران -خیابان شهید بهشتی
۴ بلوار كشاورز(دولتی ) ۳۴۰ ۱۱۱۷ ۸۸۹۶۶۸۱۵ تهران -بلوار كشاورز
۵ مركز تجاری گلستان ۱۱۸۰ ۴۸۱۵ ۸۸۵۷۹۶۴۲-۴۴ تهران -شهرك قدس -میدان صنعت
۶ ولی عصر ۴۴۰ ۱۱۲۵ ۸۸۹۲۱۸۶۹-۷۰ – ۸۸۹۰۸۱۵۰ تهران – خیابان ولی عصر -رو بروی سینما آفريقا
۷ شادمهر ۱۰۳۰ ۴۸۱۶ ۶۶۰۶۲۰۶۱ -۶۶۰۴۷۲۱۷-۶۶۰۶۷۳۸۴ تهران -خیابان آزادی -نبش خیابان شاد مهر
۸ ونك ۱۶۱۰ ۱۲۰۶ ۸۸۷۸۳۱۵۲-۳ تهران -میدان ونك
۹ توحید ۶۲۰ ۱۱۴۱ ۶۶۹۲۲۴۸۳ -۶۶۹۴۳۳۲۰ تهران -میدان توحید
۱۰  احمد قصیر ۱۸۸۰ ۱۲۴۶ ۸۸۵۳۹۸۱۷ تهران -میدان آرژانتین -خیابان احمد قصیر- نبش كوچه ۱۸
۱۱ شهید قندی ۱۹۶۰ ۴۸۰۶ ۸۸۵۰۴۸۹۵ تهران- خ سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- جنب پاساژ اندیشه- پ ۱۸
۱۲ شهر ری ۷۰ ۵۱۵۲ ۵۵۹۳۹۱۷۹-۸۰ شهر ری-میدان فرمانداری
۱۳ ارومیه ۴۰۲۰ ۱۵۸۱ ۰۴۴-۳۲۲۵۱۷۶۰ ارومیه -خیابان كاشانی
۱۴ قزوین ۲۷۱۰۰ ۴۷۲۸ ۰۲۸-۳۳۳۵۴۱۹۶ قزوین -خیابان بوعلی
۱۵ قشم ۱۷۰۳۰ ۴۰۹۱ ۰۷۶۳-۵۲۲۸۹۵۰-۵۲۲۴۴۸۴-۵۲۲۸۱۱۹ قشم -خیابان شهید منتظری
۱۶ قم ۲۸۱۱۰ ۴۷۶۸ ۰۲۵-۳۶۶۲۹۶۴۵ قم -خیابان امام -روبروی تولید دارو
۱۷ ساری ۲۰۴۰ ۱۲۵۶ ۰۱۱-۳۳۳۹۹۶۴۱-۳ ساری -بلوار آزادی -جنب دفتر هواپیمائی هما
۱۸ كرمان ۸۰۷۰ ۲۰۴۶ ۰۳۴-۳۲۴۶۱۴۵۷ كرمان -خ بهشتی -نرسیده به چهار راه طهماسب آباد
۱۹ مركز تجاری كیش ۱۷۳۰۰ ۴۷۹۴ ۰۷۶۴-۴۴۵۲۲۷۴-۴۴۵۲۱۷۷ كیش -مركز تجاری كیش
۲۰ شیراز ۷۰۵۰ ۱۸۵۶ ۰۷۱-۳۲۳۴۲۵۴۶-۳۲۳۴۲۵۵۴ شیراز-خیابان زند-روبروی پاساژ شهر شب
۲۱ تبریز ۳۰۴۰ ۱۴۶۹ ۰۴۱-۳۵۲۶۴۱۳۳-۳۵۲۶۴۱۲۰ تبریز- خیابان خاقانی – روبروی آتش نشانی
۲۲ توحید كرج ۱۷۰۱ ۴۸۶۰ ۰۲۶-۳۲۲۰۵۶۵۷-۳۲۲۱۵۶۶۰ كرج -میدان توحید-نبش بلوار بلال
۲۳ شعبه بلوار سجاد مشهد ۹۳۹۰ ۲۲۱۸ ۰۵۱-۳۷۶۸۸۰۰۹ مشهد-بلوار سجاد-چهار راه خیام
۲۴  اصفهان ۱۰۰۳۰ ۲۵۰۴ ۰۳۱-۳۲۳۳۱۰۳۰-۳۲۳۶۷۰۱۶ اصفهان -خيابان مطهري -جنب آتش نشاني
۲۵ خلیج فارس (بندر عباس ) ۱۷۴۵۰ ۵۲۱۴ ۰۷۶-۳۲۲۳۶۷۱۱-۷۱۲ بندر عباس -خ امام -سه راه برق
۲۶ چابهار ۱۱۳۹۰ ۲۷۰۷ ۰۵۴-۳۵۳۱۲۷۸۵ منطقه آزاد چابهار-مجتمع تجاری صالح یار
۲۷ زنجان ۱۹۰۷۰ ۴۱۸۵ ۰۲۴-۳۳۳۳۸۰۶۳ زنجان -میدان انقلاب -اول خیابان سعدی-روبروی کفش ملی
۲۸ اراك ۲۴۰۲۰ ۴۵۸۴ ۰۸۶-۳۲۲۳۷۷۸۳ اراك -میدان دارائی -خیابان شهید هاشمی نژاد
۲۹ سلمان فارسی اهواز ۶۹۵۰ ۴۹۰۰ ۰۶۱-۳۲۲۲۷۵۳۰-۵۰ اهواز -خیابان سلمان فارسی- بین خیابان خوانسار و نظامی
۳۰ بیرجند ۹۰۳۰ ۲۱۵۲ ۰۵۶-۳۲۲۲۴۹۵۳-۳۲۲۳۵۹۱۲ بیرجند-میدان شهدا
۳۱ یزد ۲۰۱۳۰ ۴۲۲۴ ۰۳۵-۳۸۲۵۷۳۳۰ یزد-بلوار دانشجو-جنب كوچه نعیم آباد
۳۲ سنندج ۱۲۰۳۰ ۲۷۸۲ ۰۸۷-۳۱۸۲۶۵۱۱ سنندج -میدان آزادی -ابتدای خیابان حسن آباد
۳۳ آمل ۲۰۱۰ ۱۲۴۷ ۰۱۱-۴۴۲۵۹۶۷۵ آمل -میدان ۱۷ شهریور
۳۴ همدان ۱۵۰۵۰ ۲۹۷۱ ۰۸۱-۳۲۵۱۹۶۴۸ همدان -میدان آرا مگاه بو علی سینا
۳۵  اردبيل  ۲۳۰۲۰  ۴۵۲۲  ۰۴۵-۳۳۲۴۹۶۰۲  اردبيل -خيابان امام خميني-ميدان دكتر شريعتي
۳۶  سمنان  ۱۳۰۲۰  ۲۸۴۱  ۰۲۳-۳۳۳۴۱۵۱۲،۳۳۳۵۰۱۴۹  سمنان – نرسيده به ميدان امام – روبروي پارك ملت
۳۷  بوشهر  ۱۸۰۲۰  ۴۱۲۷  ۰۷۷-۳۳۵۵۴۷۷۰  بوشهر – خيابان امام – نبش يادگار امام
۳۸  شهید بهشتی کرمانشاه  ۵۶۰۰  ۴۹۸۹  ۰۸۳-۳۸۲۵۶۰۳۱  کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-پایین تر از میدان آزادی-مقابل پمپ بنزین
۳۹ شعبه گرگان ۲۲۰۷۰ ۴۴۷۷ ۰۱۷-۳۲۲۴۰۷۸۳ گرگان – ميدان شهرداري-خيابان پاسداران-مقابل سينما بهمن
۴۰ شعبه ساوه ۲۴۰۶۰ ۴۵۹۴ ۸٫۶۴۲E+09 ساوه، نبش خیابان طالقانی
۴۱ باجه ارزی مطهری ۱۵۳۰ ۱۱۹۷ ۸۸۵۵۷۲۵۳ تهران -خیابان ولی عصر -نبش هتل بزرگ تهران
۴۲ باجه ارزی ازگل ۵۱۰ ۱۱۲۸ ۲۲۴۸۱۷۸۱ تهران -بزرگراه ارتش -مجتمع ولایت كمیته امداد امام
۴۳ باجه ارزی قصر شیرین ۵۰۶۰ ۱۶۷۵ ۰۸۳-۴۲۴۸۲۱۰۹ قصر شیرین -بازار مرزی پرویز خان
۴۴ باجه ارزی مرکزی چابهار ۱۱۰۲۰ ۲۷۰۶ ۰۵۴-۳۵۳۲۱۰۴۳ چابهار بلوار امام خمینی تقاطع بلوار شهید ریگی
۴۵ باجه ارزی رشت ۲۱۰۴۰ ۴۲۸۹ ۰۱۳-۳۳۳۳۲۹۸۱-۳۳۳۳۲۹۸۲ رشت – خيابان آزادگان- شعبه مركزي بانك كشاورزي
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + چهار =